A History of Turkish Painting, Satibat Yayınları A.Ş.-İstanbul

 

Akbank Kolleksiyonu.

 

Ana Britannica, Cilt 2, sayfa 222-223

 

Bursa Kent Müzesi Rehberi

 

Büyük Larousse, Milliyet / Interpress Basın ve Yayıncılık, 1986, cilt 3 sayfa 1241

 

Büyük Sözlük Genel Kültür Ansiklopedisi, Karacan Yayınları, Cilt 2, sayfa 244-245

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Resmi,

Nurullah Berk – Kaya Özsezgin,

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1983 sayfa 111-113

 

Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Resmi, SERGİ 2

Türkiye İş Bankası Kolleksiyonu, Kaya Özsezgin,

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1993 sayfa 58-108-120

 

Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi,

Kaya Özsezgin, Tiglat Yayınları, 1980, Cilt 3, sayfa 75-78-79-84-110-119

 

Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi,

Kaya Özsezgin-Mustafa Aslıer, Tiglat Yayınları, 1980, Cilt 4, sayfa 19-48-49-55

 

Çağdaş Türk Sanatı,

Sezer Tansuğ, Remzi Kitabevi 1986, sayfa 228-229

 

Devlet Güzel Sanatlar Müzesi-Ankara Katoloğu

 

Dictionaire Larousse, Milliyet Yayınları, Cilt 1, sayfa 273

 

Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi,

Y.E.M. Yayınları, 1997, Cilt 1 sayfa 138

 

Günümüz Türk Resim Sanatı,

Ayla Ersoy, Bilim Sanat Galerisi Yayınları, 1998, sayfa 164

 

Kültürümüzden İNSAN ADALARI

Alpay Kabacalı, YKY Yayınları, 1995

 

MEYDAN LAROUSSE Büyük Lügat ve Ansiklopedisi

Meydan Yayınevi 1981 Cilt 2 sayfa 90

 

MODERN TÜRK 2

Özel Kolleksiyonlardan 1950-1970 Dönemi Resim Sanatı

T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2007,  sayfa 155-241-248

 

Papirüs, Kendileri, (Otobiyografiler) özel sayısı. Mayıs 1970 say›: 46-47 s. 12-26

 

Siyasal İktidar Sanata Karşı,

Çetin Yetkin, 1. basım, Bilgi Yayınevi, 1970, sayfa 234-261

 

Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar?

Ahmet Köklügiller- İbrahim Minnetoğlu, Minnetoğlu Yayınları 1975, s.58-60

 

Taviloğlu Kolleksiyonu-Türk Resmi, Ferit Edgü  Ocak 1997

 

TEMEL BRİTANNİCA

Cilt 20 DİZİN, Ana Yayıncılık 1991, Sayfa 70

 

TEMEL BRİTANNİCA

Cilt 18 TURKS, Ana Yayıncılık 1991 Sayfa 127

 

Türk Resminde Yeni Dönem,

Sezer Tansuğ, Remzi Kitabevi, 1990, sayfa 22-23, Sayfa 61

 

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu Yayıncılık, Cilt 2, sayfa 613

 

Türk Plastik Sanatçıları Ansiklopedik Sözlük,

Kaya Özsezgin, YKY, 1994, sayfa 94

 

Türk Plastik Sanatları, İbrahim Çiftcioğlu-Turgay Kantürk, Bilim Sanat Galerisi  Yayınları 1998, sayfa 174-175

 

Türk Estetikası: Tarihi ve Müsair İnkişafı

Elmira Zamanova 2005-BAKÜ sayfa 108-112

 

Uygarlık Tarihi,

Server Tanilli, Say Yayınları, 6. Basım 1991, sayfa 472-473

 

VİKİPEDİ-Özgür Ansiklopedi, İnternet Ansiklopedisi

 

Yapı Kredi Kolleksiyonu- Çağdaşlar, Ağustos 2004, Kaya Özsezgin

 

Yüzyıllar Boyunca Kültür Başkenti İstanbul’un

 KÜLTÜR İNSANLARI

Alpay Kabacalı, 2008, AVEA